slide main

Rizikové faktory vzniku rakoviny prsu

Prsní karcinom má nejvyšší výskyt ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Česká republika patří mezi země se střední četností a zaujímá mezi zeměmi světa 30. místo a mezi evropskými zeměmi 21. místo.

 

Poznání okolností ze života ženy, které mají nebo mohou mít souvislost s výskytem rakoviny prsu, umožňuje lékařům vyčlenit v naší populaci určité rizikové skupiny žen, které jsou pak systematicky sledovány. To vede k úspěšné léčbě choroby, a tedy k zásadnímu snížení úmrtnosti na prsní karcinom.

Nenechávej odpovědnost jen na lékařích, i ty můžeš udělat něco pro svou ochranu. Seznam se všemi rizikovými faktory a zkus se zamyslet nad tím, jestli právě ty nejsi ve zvýšené míře ohrožena rakovinou prsu. Promluv si o tom se svým lékařem.

 

 • Výskyt rakoviny v rodině
  Okolo pěti až deseti procent nádorů vzniká na základě dědičné dispozice. Ženy, které zdědily chybu v genu BRCA-1 nebo BRCA-2, mají vyšší riziko onemocnění nádorem prsu nebo vaječníku. Pokud měl někdo z tvých příbuzných (z matčiny i z otcovy strany) nádor prsu, máš zvýšené riziko onemocnění. Pokud má či měla zhoubný nádor tvá matka, sestra, případně dcera, je tvé riziko onemocnění skoro dvakrát větší než u ostatních.
 • Věk
  Věk je hlavním rizikovým faktorem, riziko vzniku prsního nádoru s věkem narůstá. Zatímco se na skupině žen, u nichž byl nově diagnostikován nádor prsu, ženy ve věku 30 až 34 let podílejí necelým jedním procentem, podíl žen ve věku 55 až 59 let už je více než čtrnáctiprocentní. Četnost nádorů u našich žen prudce stoupá po čtyřicítce a nejprudší vzestup je po 50. roce jejich věku. Už ti bylo 45 let? Pak máš každé dva roky nárok na bezplatné (hrazené pojišťovnou) mamografické vyšetření.
 • Nezhoubné onemocnění prsu
  Některé nezhoubné buněčné změny (cysty) jsou v prsu přítomny společně s karcinomem, a přestože se nedají považovat za předchůdce rakoviny, mohou být indikátorem možného vývoje karcinomu.
 • První menstruace
  Nástup menstruace před dvanáctým rokem patří k významným rizikovým faktorům.
 • Menopauza
  Menopauza ve vyšším věku je z hlediska rakoviny prsu rizikovější, tzn. čím později je žena v přechodu, tím více je ohrožena.
 • První porod
  Bezdětné ženy a ženy, které poprvé otěhotněly teprve po třicátém roce života, mají zvýšené riziko vzniku prsního karcinomu.
 • Počet porodů
  Čím více dětí, tím lépe. Ženy s větším počtem porodů jsou v životě méně vystaveny vlivu estrogenů, které zvyšují riziko rakoviny prsu.
 • Kojení
  Kojení má ochranný účinek, protože ovlivňuje hladinu estrogenů. Čím déle žena kojí, tím lépe.
 • Odnětí vaječníků
  Následkem této gynekologické operace je prsní tkáň chráněna před vlivem hormonů. S nižším věkem uskutečnění operace se snižuje i riziko onemocnění rakovinou prsu.
 • Hormonální léčba a antikoncepce
  Hormonální léky a antikoncepční přípravky jsou obecně považovány za rizikový faktor pro vznik prsního karcinomu, i když výsledky studií monitorujících jejich možný karcinogenní účinek jsou nejednoznačné a mnohdy rozporuplné.
 • Alkohol
  Alkohol ovlivňuje hladinu estrogenů. Jedna sklenička alkoholového nápoje denně, zvyšuje riziko vzniku prsního karcinomu jen nepatrně, ale u ženy, která vypije dvě až pět sklenek denně, je riziko oproti abstinentkám asi 1,5krát vyšší.
 • Strava
  Množství a složení potravy má přímou souvislost s výskytem rakoviny obecně. Energetická hodnota jídla ovlivňuje metabolizmus a s ním i produkci hormonů. Riziko vzniku rakoviny prsu je nižší při stravě bohaté na vlákninu, ovoce a zeleninu.
 • Obezita
  Nadváha ovlivňuje metabolizmus estrogenů a zvyšuje riziko vývoje prsního karcinomu, zvláště v období po menopauze.
 • Fyzická aktivita
  Sport a fyzická námaha vůbec omezuje produkci steroidních hormonů ve vaječnících. Je prokázáno, že riziko rakoviny prsu je u fyzicky aktivních žen snížené.
 • Kouření
  Přestože přímý vliv kouření na vznik karcinomu prsu prokázán nebyl, je evidentní, že výrazně zvyšuje riziko mnoha jiných zhoubných nádorů, a je tedy rizikovým faktorem pro vznik rakoviny obecně.


Nemůžeš si snížit riziko vzniku prsního karcinomu vyplývající z tvých genetických dispozic, věku nebo gynekologických parametrů. Můžeš ale zlepšit svůj životní styl a hlavně dbát o
pravidelné sledování zdravotního stavu svých prsou.  

 

Onkologie - Mark Medico

Kde zaparkovat?

na mape parkoviště "U studny"

Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytické cookies
Google Analytics
Povolit
Zakázat